top of page

Utdelningsområden

• Ekängen 
• Tallboda
• Malmskogen 
• Rystad 
• Östra Harg 
• Lillkyrka
• Skrukeby 
• Törnevalla 
• Gistad 
• Linghem 
• Askeby 
• Grebo
• Vårdsberg
• Bankekind 
• Örtomta 
• Ringstorp 
• Östra delen av Landeryd m.fl.
• Sturefors 
• Skärblacka
• Vånga

• Skärkind

• Norsholm
• Kimstad
• Hackefors
• Björsäter

Billig annonsering Östergötland

Upplaga ca 18 700 ex!

Nu får fler orter Åkerbobladet! 
Från och med januari 2005 delas tidningen ut i Grebo med omnejd. Under 2008 utökades området till Norsholm och Hackefors. Kimstadborna fick tidningen i brevlådan under oktober 2011 och fr.o.m. april 2012 även alla som bor i Hjulsbro. I november 2013 inkluderades Björsätersborna och den senaste utökningen gjordes i februari 2014 då Sturefors, Skärblacka och Vånga tillkom.

bottom of page