Annonspriser

Utformning 

Bladet är indelat i två spalter och formatet är A5,
ca 36 - 52 sidor. 
Innehållet är huvudsakligen annonser - kompletterat med 10 - 20 sidor redaktionell text samt korsord.

Välj valfri höjd på annonsen du vill ha. Vi hjälper Dig med utformningen av Din annons - liten som stor!

Helsida 1/1

Halvsida 1/2

Tredjedels sida 1/3 & Kvartssida 1/4

Specialmått - Annonsprislistan

Annonsprislistan

Annonsprislistan

Detta är bara ett urval av många format och variationer vi kan erbjuda.
Se den fullständiga annonsprislistan i PDF för övriga möjliga variationer.

© 2020  Mineo Media

Kontakta oss:

Telefon: 013-21 96 20
Mobil: 0739-82 94 42

Mail: info@akerbo.nu

​Här finns vi: 

Tellbovägen 3  Linghems Station

585 64 Linghem