top of page
Annonser och tidningsannonser

Boka annons / Kontakta oss

Kontakta oss

Viktiga hålltider

Billiga annonser Östergötland
Annonsering i Linköping

Bokar, och levererar annons-
underlag, gör du via formuläret härintill, eller via mail, telefon eller brev så att det är oss tillhanda senast på fredagen två veckor före utdelningsdagen.

MEDDELANDET MOTTAGET!

Telefon: 013-21 96 20 Mobil: 0739-82 94 42 

Mail: info@akerbo.nu

Förhandsboka annons

Manusstopp 2023

Nr    Manusstopp   Utdeln.dag

 

1      Fre  20/1        Sön 5/2
2      Fre  17/2        Sön  5/3
3-4   Fre  17/3        Sön  2/4
5      Fre  28/4       Sön 14/5
6-7   Fre   2/6        Sön 18/6
8      Fre  11/8        Sön 27/8
9      Fre  8/9        Sön 24/9
10     Fre  6/10       Sön 22/10

11     Fre  3/11         Sön 19/11

12     Fre  1/12         Sön 17/12

Manusstopp 2024

1      Fre  19/1         Sön 4/2
2-3   Fre   1/3         Sön 17/3
4      Fre   5/4        Sön 21/4
5      Fre   3/5       
Sön 19/5
6-7   Fre  31/5        Sön 16/6

bottom of page