Annonser och tidningsannonser

Boka annons / Kontakta oss

Kontakta oss

Viktiga hålltider

Billiga annonser Östergötland
Annonsering i Linköping

Bokar, och levererar annonsunderlag, gör du via formulär, mail, telefon, fax eller brev så att det är oss tillhanda senast på tisdagen i veckan innan utgivning

MEDDELANDET MOTTAGET!

Telefon: 013-21 96 20 Mobil: 0739-82 94 42 

Mail: info@akerbo.nu

Förhandsboka annons

Manusstopp

Nr    Manusstopp   Utdeln.dag

 

1      Tis 18/1        Sön 30/1
2      Tis 22/2       Sön 6/3
3-4   Tis 29/3      Sön 10/4
5      Tis 2/5        Sön 15/5
6-7   Tis 7/6        Sön 19/6