Annonser och tidningsannonser

Boka annons / Kontakta oss

Kontakta oss

Viktiga hålltider

Billiga annonser Östergötland
Annonsering i Linköping

Bokar, och levererar annonsunderlag, gör du via formulär, mail, telefon, fax eller brev så att det är oss tillhanda senast på tisdagen i veckan innan utgivning

MEDDELANDET MOTTAGET!

Telefon: 013-21 96 20 Mobil: 0739-82 94 42 

Mail: info@akerbo.nu

Förhandsboka annons

Manusstopp

Nr    Manusstopp   Utdeln.dag

 

8     Tis 10/8         Sön 22/8

9     Tis 7/9          Sön 19/9

10    Tis 5/10         Sön 17/10

11     Tis 2/11          Sön 14/11

12     Tis 30/11        Sön 12/12