Annonser och tidningsannonser

Boka annons / Kontakta oss

Kontakta oss

Viktiga hålltider

Billiga annonser Östergötland
Annonsering i Linköping

Bokar, och levererar annonsunderlag, gör du via formulär, mail, telefon, fax eller brev så att det är oss tillhanda senast på tisdagen i veckan innan utgivning

MEDDELANDET MOTTAGET!

Telefon: 013-21 96 20 Mobil: 0739-82 94 42 

Mail: info@akerbo.nu

Förhandsboka annons

Manusstopp

Nr    Manusstopp   Utdeln.dag

 

3-4   Mån 28/3      Sön 10/4
5      Mån 2/5        Sön 15/5
6-7   Mån 6/6       Sön 19/6
8      Mån 8/8       Sön 21/8
9      Mån 5/9       Sön 18/9
10     Mån 3/10      Sön 16/10
11     Mån 31/10     Sön 13/11
12     Mån 28/11     Sön 11/12